SailSafe HB

Posted: February 6, 2013 in Uncategorized

 

Sailsafe HB 

 

Ägare samt bolagsform

Katja Bush

Felicia Washington

Då vi är två partners planerar vi att starta företaget i form av ett HandelsBolag. Vid en eventuell framtida expansion kan det vara aktuellt att omvandla företaget till AktieBolag.

 

Verksamhetsidé

Sailsafe HB är ett företag som fokuserar på att sälja seglings- och surfutrustning i Lunds kommun, Fiskaregatan. Vi föreslår att företaget startar Våren 2014. Det leds av  Felicia Washington och Katja Bush, med erfarenhet av segling i 30 år. Företaget ska stå på två ben. 

 1. Fokus ligger på att sälja utrustning för alla åldrar, med specialerbjudanden för unga i segel- och surfskola. 
 2. Vi ska också ha en hemsida där man kan beställa varor. Retur ska vara gratis för kund. 

 

Den tänkta kunden

De tänkta kunderna är seglare och surfare. Vi tänker oss att det finns många aktiva seglare som bor i Lund men har båtar och utrustning vid hamnar på andra orter. De som behöver köpa utrustningen kan då handla på sin hemort. 

 

Konkurrens

Det finns många konkurrenter i västra Skåne, men inte i Lund. Konkurrenterna har ingen affär i centrala Lund, utan är belägna vid hamnar i Råå, Lomma, Barsebäck och Malmö. Vi tror att möjligheten är stor att fler kunder i stan köper där istället för att åka /köra hela vägen till stan. 

 

Finansiering

Vi har lite pengar från början men kommer att behöva ytterligare kapital för att investera i lager och butikslokal. Vi kommer att vända oss till Almi Företagspartner som vänder sig till nyföretagare.

 

Ekonomiska förutsättningar

Vi har möjlighet att starta upp företaget utan att behöva ta ut egen lön under sex månader. En viktig förutsättning är att vi kan nå bra leverantörsavtal inledningsvis. Vi räknar med att finansiering behövs för de sex första månadernas hyra inköp av lagervaror, utrustning av butikslokal samt marknadsföring. Därefter räknar vi med att verksamhetens in- och utgifter balanseras. Full lön planerar vi kan tas ut efter ca ett och ett halvt år. Det innebär att vi behöver ett kapital tillskott på ca en miljon kronor. 

 

Personliga förutsättningar

Katja Bush har seglarerfarenhet,  Felicia Washington måste däremot gå kurs för att lära sig mer om produkterna. Båda har ett stort kontaktnät såväl inom seglings- och surfsporten samt känner flera företagare som kan hjälpa till med rådgivning. Båda går kurs i bokföring. Vi känner en person som kan göra en hemsida åt oss utan kostnad.

 

 

 

 

 

Handlings- och tidsplan

 • Besöka Nyföretagarcentrum Öresund för rådgivning.
 • Därefter gör vi en marknadsundersökning för att se om det finns tillräckligt intresserade kunder i Lund. 
 • Undersöka eventuella möjligheter till starta-eget bidrag. 

 

Mål

Vårt mål är att människor som inte bor vid hamnen ska kunna köpa segel- och surfutrustning i staden. 

 

 

 

 

 

Källor:

• Intervju med Jörgen Landsiö, VD StudieVision.

Batteri labb, Galvaniska element

Posted: February 1, 2013 in Uncategorized

Syfte:Att förstå hur galvaniska element fungerar i ett batteri och en citron

Material:

• Sandpapper – Citron – Järnbit – Kopparbit

• Voltmätare – Filter papper – Kniv – Batteri – Såg – Handskar

Utförande: Vi tog en citron och skar en öppning på sidan en den och la in två metaller, en med järn och en med koppar. Vi fick ha ett filter mellan det olika metallerna för att se till att metallerna inte fick när kontakt. Sedan mätte vi hut många milli volt som fanns i elementet. Efter det experimentet fick vi en till uppgift att såga ett vanligt batteri på halva för att få en bild på hur batteriet fungerar.

Image

Image

Resultat: Citronen fick ca 156 milli volt (se bild)

Batteriet (se Bild)

Slutsats: Batteriet och citronen med järnet och kopparn i har galvaniska element. Det menas med att två olika metaller som sänks ner i en jonlösning (elektrolyt) och bildar en elektrisk spänning. I citronens situation är citron saften en elektrolyt som bildar spänningen mellan metallerna. Det vanligaste batterierna nu för tiden är det alkaliska batterierna. I mitt Batteri fanns zink innanför brunstenen(se bild)  Mellan zinket och brunstenen fanns det ett skikt av porös plast ( som ser ut som papp på bilden). Plasten släpper igenom joner, samtidigt som det förhindrar att zink och brunsten blandas. och om det blandas förlorar batteriet sin spänning snabbt.

 Image

Plåtlaboration

Posted: January 14, 2013 in Uncategorized

 

Syfte: Syftet med denna labb är att lära oss att förstå hur joner påverkar olika metaller i vardagslivet.Vi fick en Plåtbit förra året som vi skulle försöka skydda mot Korrosion (Rost).

Material:

 • Universalfett
 • Rostfri spray (vit)
 • Borr
 • Ritpenna
 • Plåtbit 50x50mm
 • Papper
 • Smärgelduk 

Utförande:

Innan vi fick sätta igång med projektet var vi tvungna att slipa kanterna på plåtbiten och borra ett hål i plåten så vi kund borra fast den mot ett plank veckan efter. I sammarbete med Katja så använde vi tillsammans Universalfett och Vit rostfri spray för att skydda biten mot rost medan den var uppe på taket Denna del av arbetet utfördes Under Hösten/vintern 2012.

Resultat

Framsida

Backsida

Total

 

0 %

0.3%

0.3%

Felicia

0 %

22 %

22 %

Katja

 

Slutsats

Det slutade med att Katja fick totalt 22% Korrosion på sin plåtbit medan jag bara fick ca 0,3% korrosion, Frågan är då varför?

Det beror säkert mest på att jag hade lite mer rost spray på min bit vilket skyddade mer från rosten. Plus att katja hade lite mindre fett på den sidan av hennes bit som hade kontakt med träplanket dess värre sögs vatten åt trät så planket var mycket mer fuktigare på backsidan av plåtbiten. Så det förklara varför katja’s och min plåtbit fick rost på bara backsidan och inte framsidan. För att kunna förhindra korrosion igen så kanske kan man använda mer fett och Skydds spray på baksidan för att undvika rost.

Bilder: 

 

Spektrum labb

Posted: December 14, 2012 in Labbrapporter No

Syfte

 Vår upgift var att vi skulle exitera fler ämnen och studera deras spektrum för att förstå hur ljus bildas.

Material

 • stativ
 • spektrometer
 • spänningskub
 • mobilkamera

urladdningsrör med helium, väte, neon, argon och

kvicksilver.

Utförande

Vår lärare monterade spektralrören på stativet med respektive ämnen. Han tillförde energi till de olika ämnena så att de gav ifrån sig ljus. Med hjälp av spektroskop studerade vi ämnenas form av spektrum. Vi tittade även på det spektrum från solljuset och av en glödlampa och ett lysrör.

Resultat

Väte gav ett linje spektrum med bara ca tre linjer med färgerna Röd,lila och blå.

Kvicksilver gav också av sig ett linjespektrum med mycket får linjer med färgerna olika nyanser av blått och grönt och gult.

Argon Innehöll alla färger i olika nyanser i linjespektrum.

Neon gav alla färger och olika nyanser förutom blå i linjespektrum.

I dagsljuset genom spektroskopet fick vi ett kontinuerligt spektrum med alla färgerna synliga.( Detsamma med glödlampa)

Precis som Argon så gav ljuset från ett lysrör ett linjespektrum med nyanser av alla synliga färger.

Slutsats

Neon,Argon,Kvicksilver och väte har ett linjespektrum, dvs många olika färger i linjer.För att se ett linjespektrum behöver man ett spektroskop. Sektroskopet innehåller då en prisma. I skopet  bryts ljus enligt våglängden med hjälp av prisman. Till exempel det vita ljus som vi ser bryts i alla regnbågens färger. Vitt ljus är kontinuerligt, i motsats till ljusrörsspektrum. t ex ’‘helium, neon, argon’’ har helium. Ju större atom desto tydligare spektrum.

Felkälla

Det var inte lätt att fota spektrumen med ens mobil, det hände oftast att man inte fick någon bild alls. Och jag tror att det inte var tillräckligt mörk i rummet för att få några bra bilder.Vi hade inga mätinstrument till användning för denna lab.

Hypotes: Tanken var att bygga ett litet bord till mi lilla syster

 

Steg 1: Jag började med att såga gammalt använt plank så att Jens kunde slipa bort stickor och den sträva ytan. Sedan limmade jag ihop plankbitarna med varandra så att jag fick fyra like långa och breda plankor till bordet. Fast först fick limmet torka och efter det sågade jag lite till för att se till att de var exakt som jag ville ha det.

 

Steg 2: Jag behövde mer plank till att göra lådan, skåpet och själva toppen på bordet så jag fick ta fram mera plank och lite smått trämaterial till att gör lådan och skåpet.

 

Steg 3: jag satte igång med att skruva fast plankorna för att se till att det blir ett bord. Misstaget var att jag använde en elektrisk skruvmejsel till att skruva, det ledde till att det gick lite sönder, Jag fick ta ut alla skruvarna och skruva in dem igen med en vanlig mejsel.

 

Steg 4: Det fanns många jack och hål i bordet så jag använde en typ av kräm som jag spacklade på hålen. Dagen efter hade krämen torkat och då skulle man slipa bort lite av det med sandpapper, då var hålen borta.

 

Steg 5: Jag satte igång med att konstruera lådan till bordet. Jag började med att ta fram lite träbitar som den skulle bestå av, Sedan spikade jag och limmade ihop det till en liten låda, sist tog jag fram den lilla dörrknoppen och skruvade fast den på lådans mitt och så var en klar.

 

Steg 6: Jag fixade skåpet till sist,först så förberedde jag en bit trä och satte genast på en dörrknopp som handtag, sedan skruvade jag fast locket på lådan skåp öppning med en vanlig mejsel.

 

Sen var Bordet färdigt, det sista som jag behövde göra var att måla den. Jag använde röd färg på nästan hela bordet.

Jag påbörjade mitt projekt hösten 2011 årskurs 8.

Och arbetet avslutades Vintern 2012 årskurs 9

 

 

Inledning 

1961 den 13Augusti under natten konstruerades den stora muren som delade upp hela Tyskland till två områden. Men hur gick det till och varför….

Bakgrund/Orsaker

Allt började med andra världskriget tog sitt slut, Tyskland och Japan förlorade och Hitler fanns icke mer bland oss. Storbritannien och Frankrike’s stridsstyrka hade kraftigt försvagats efter kriget, Det enda och klarade sig bra var USA och Sovjet.Sovjet Krävde att Tyskland skulle betala krigsskadestånd så det bestämde att montera ner alla Tyska fabriker och flytta dem till öst.Efter Kriget delades Tyskland i fyra delar. Sovjet,USA,Frankrike och England fick vars en del av landet som kallades ”Zoner”. Sovjet Krävde att Tyskland skulle betala krigsskadestånd så det bestämde att montera n´er alla Tyska fabriker och flytta dem till öst (Deras Sida av Tyskland).1947 beslutade USA, Storbritannien och Frankrike att slå ihop sina Tyska ”Zoner” till ett större område som kallades ”Trizonien” också kallad VästTyskland. Året efter det så stängde Sovjet alla vägar in till VästTyskland (Också kallad Berlinblockaden). Man trodde att Sovjet försökte tvinga västmakterna att lägga ner planerna på VästTyskland och återgå till den gamla uppdelningen. Det ledde till att VästTyskland blev avskuren från alla leveranser på mat och bränsle och det blev hotade för svält och Köld.Dem på sätt och vis löste detta problem genom att att ha en ”Luftbro”. Jämt och ständigt flög man proviant till VästTyskland ( all man behövde utom Vatten). Men de två flygplatserna räckte inte så de tvingades bygga en tredje flygplats och på så sätt fördes 10 000 ton varor varje dag, Men när trafiken var som stört så landade planen med bara någon minuts mellanrum. Samtidigt under Berlinblockaden så hade USA, Canada och tio andra Västeuroperiska stater bildat ett försvarsförbund så kallad Nato (North Atlantic Treaty Organisation). Det innebar att om ett av länderna anfölls så skulle det få hjälp av det övriga länderna. De nordiska länderna försökte bilda en egen försvarsorganisation men de kunde inte ena sig. Så Danmark, Norge, Island gick därför med i Nato, Och varken Sverige eller Finnland gick med i Nato.

1955 blev VästTyskland medlem i Nato, Då svarade ÖstTyskland genom att bilda en egen försvarsförbund. Det beslutades i Polens huvudstad Warzarwa så förbundet kallades Warzarwapakten. Sovjet fick också rätt till att flytta sina militära styrkor till Warsarwapaktens områden. Dessa styrkor slog man senare ner flera uppror och flera frigörelseförsök i de egna staterna. 

 

 

Vad Hände?

1953 dog den Sovjetiske ledaren Stalin och Nikita Chrusjtjov efterträddes. Tre år efter Stalin’s död så anklagade Nikita Stalin för att ha begått en rad ohyggligheter under hans tid i makten. Sedan så följde en period  av avspänning och Nikita gjorde många resor till VästTyskland. Under 60- talet så höll VästTyskland på att utvecklas till en ekonomisk stormakt. I östTyskland var däremot levnadsstandarden sämre och många människor kände sig ofria, så många människor flyttade till väst. Den vanligaste vägen var genom Berlin. Staden hade nästan fri trafik mellan de både halvorna.Det som lämnade ÖstTyskland var Välutbildade,Det var ca 4 600 läkare, 15 885 lärare, 738 universitetslärare, 15 536 ingenjörer och tekniker som flydde från Öst- till Västtyskland.Tillsammans blev det 36 759 människor med akademiska och professionella kvalifikationer, plus 11 705 studenter.Östtyskland var en Nybildad stat som behövde utbildade människor för att ha mycket arbetskraft så under sommaren 1961 var läget katastrofalt, Bristen på arbetskraft och livsmedel ökade varje dag.

1961Beslutade DDR- Ledaren Walter Ulbrich att konstruera muren P.g.a att mer än 2,5 miljoner Tyskar hade flytt till väst. Muren Byggdes Under natten den 12-13 augusti 1961. Det fanns en yttre och en inre mur och båda två sträckte sig ca 4,3 mil genom och därtill utgjordes stadsgränsen med ytterligare 11.3 mil av Tagtråd stängsel.Och mellan murarna fanns det minor om folk försökte fly till väst. 

 

 

Följder/ Konsekvenser

 P.g.a murens konstruktion kände sig de flesta på östsidan instängda och inte fria. Det ledde till många flykt försök från öst. T ex med luftballonger, gräva sig under, åka båt och helt enkelt klättra över muren,tråkigt nog dog många människor i försök av fly till väst.

Även om Berlinmuren idag är borta förutom på några få platser som tjänar som minnesplatser, talar man idag om en annan mur som delar tyskarna, “muren i människornas huvuden”. Detta är en bildlig mur som delar tyskarna i två folk med olika värderingar och livsstil, ett uppvuxet i Västtyskland under Kapitalism, och ett i Östtyskland under kommunism.vilket är en konsekvens som finns än idag i Tyskland. Man kallade/kallar västtyska Wessi och östtyska Ossi.

 

 

Sammanfattning

Sammanfattnings vis så i börja var det mycket spänning mellan sovjet,USA, Frankrike och England, Dem fick makten över vars en sida av Tyskland, och då bestämde USA, Frankrike och England att så ihop sina delar av Tyskland och bilda VästTyskland. Sovjet kände sig hotade av Västtyskland så dem stängde alla vägar till och från ÖstTyskland  Dem bildade egna försvarsförbund som sedan slogs flera uppror från de egna staterna.

Muren konstruktion blev konsekvenserna flykt försök, svält vid en vis period och en mur bildades i folk huvuden. 

 

Källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren#Konsekvenser_av_Berlinmuren

http://www.resoteket.se/tyskland/40-sevardheter-tyskland/53-berlinmuren

http://www.berlinermauer.se/BerlinWall/sv_byg.htm

 

Jag vald dessa källor för att jag fick mycket information av och är mycket trovärdigt

Engelska Love Poem

Posted: October 1, 2012 in Uncategorized
Tags:

Roses are red,

Violets are blue,

He is for me,

Not for you,

If by chance,

You take my place,

I´ll take my fist,

And smash your face.